O NADAČNÍM FONDU SLUNCE

Nadační fond Slunce pro všechny se sídlem 273 51 Kyšice , Pražská 118 (kancelář NF - Pražská 910, 273 51 Unhošť, tel./fax 312 698 188, e-mail: slunce@slunce.info) byl založen v únoru 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami a podpory Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce, o.p.s. a Okresní organizace Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR v Kladně.

Hlavním programem nadačního fondu je dofinancování rekonstrukce Centra služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti a shánění finančních prostředků k tomuto účelu (například pořádáním benefičních koncertů v Praze a ve Stochově, aukcí výtvarných prací, apod.). Kromě toho se nadační fond zabývá příjmem materiálních darů a jejich následným rozdělováním mezi organizace, které pracují s dětmi a dospělými se speciálními potřebami a poskytováním finančních příspěvků těmto organizacím i jednotlivcům. Již několik let pořádá, v předvánočním čase a u příležitosti Dne dětí, Divadlo Bez zábradlí ve spolupráci s Nadačním fondem Slunce pro všechny divadelní představení.

Nadační fond má povolenu veřejnou sbírku. Na několika místech našeho regionu jsou umístěny sběrné kasičky a 1x ročně jsou zveřejněny podmínky grantového řízení. Na základě podané a schválené žádosti jsou příjmy z této sbírky rozdělovány žadatelům. Jako příklad uvádíme poskytnutí většího finanční příspěvku Centru služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti na pořízení osobního automobilu. Nadační fond Slunce pro všechny poskytuje své webové stránky (www.slunce.info) zařízením, která zastřešuje (Soukromé mateřské škole, základní škole a střední škole Slunce, o.p.s., OO SPMP ČR Kladno a Centru služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti).

Nadační fond je členem Asociace nadačních fondů FÓRA DÁRCŮ.

Webová stránka nadace: https://www.slunce.info